Lühiinfo

Rakvere Karmeli kogudus on erinevaid põlvkondi lõimiv kristlik vabaühendus, mis kuulub Rakvere linna kogukonda enam kui 125 aastat.

Läbi erinevate aegade ja võimaluste on kogudus lisaks tavapärasele kiriku tegevustele olnud aktiivne ka paljudes muudes valdkondades. Üks peamisi prioriteete on olnud läbi aastakümnete ühistegemised laste ja noortega.

Nüüdseks oleme kasvanud kogukonnaks kes kannab endas jätkuvalt headel suhetel rajanevaid traditsioonilisi väärtusi, tehes seda tänapäeva inimestele mõistetaval viisil.

 

Kogudus kuulub enam kui 6500 liikmega ja 85 kogudusest koosnevasse EEKBK Liidu võrgustikku www.kogudused.ee

Ja läbi EEKBK Liidu kuulume ka Eesti Kirikute nõukogusse ehk EKN'i

Lühiülevaade koguduse poolt tehtust ja tehtavast:
 

- Oleme olnud kümnel aastal partneriks Rakvere lastekaitse päeva korraldamisel
- Alustasime „Lapse kingades“ sündmuse traditsiooniga, et lapsi ja lapsevanemaid väärtustava. See on nädal mille raames toimub ka projekt „Unistuste tööpäev“.
- Läbi aastate oleme korraldanud menukaid seiklusnäidendeid „Seiklus Iisraeli“ , „3D seiklus Iisraeli“ , "POP jõuluseiklus" jne
- 2012 – 2014 olime Rakvere Ööjooksu heategevuspartnerid
- Korraldame igasuviseid laste- ja noortelaagreid, milles osaleb üle 200 osaleja
- 7 aastat oleme korraldanud noortele rahvusvahelist keeleõppelaagrit „English Camp“
- 2014 suvel alustasime rahvusvahelise, noortele suunatud poprock muusikaprojektiga ”Fusion”
- Igakuiselt toimub erinevale vanuse- ja sihtgrupile suunatud POP lasteprogramm,
Selle hulka kuulub 7kuni12 aastastele poistele suunatud “POP Poistekas”, mille eesmärgiks on noorte meeste praktiliste teadmiste ja oskuste arendamine ning elutervete väärtuste tutvustamine. Sarnane programm on loodud ka tüdrukute jaoks.
- 2013 aastast toimub regulaarne noortesündmus “Pöördes noored” mille jätkuna korraldasime 2015 aastal Rakveres üle-eestilise noortekonverentsi „Pöördes“ 
- Oleme osalised Lääne-Virumaa ja Rakvere linna arengukavade koostamistel
- Igal sügisel korraldame koostöös Rakvere koguduste ja Lääne–Viru maavalitsusega kuldpulmapaaride tänusündmust ja palvuslõunasööki.
- 2015 lõpust alustati väärikas vanuses inimestele mõeldud igakuiste kokkusaamiste “Teeliste osadus” korraldamisega.
- Regulaarselt panustame paljudesse linna ja linna lähiümbrust puudutavatesse noorsooalastesse tegemistesse.

Lisaks on meil hea meel, et võime panustada mitmetesse üle-eestilistesse ettevõtmistesse.Näiteks:

- Meie koguduse noortemeeskond on regulaarselt Eesti suurima kristliku noorsoofestivali, "PP festival", korraldusteamis.

- Anname olulise panuse Eesti suurima osalejaskonnaga juhtimiskonverentsi, GLS, toimumisse

jne

RAKVERE KARMELI KOGUDUS

+372 324 3193

+372 5635 8802

Koidula 15, Rakvere 44308

Karmeli koguduse esimene aastast 1902