TUNDRA MISJONÄRIKS

"Ausalt öelda, pole ma ennast kunagi

misjonärina tundnud. Ma lihtsalt armastan

neid rahvaid, kelle juurde Jumal on mind

läkitanud."

Olen Signe Liivak ja sündinud 1963.aastal Rakveres. 8 klassi lõpetasin Rakvere III Keskkoolis. Edasi viis tee õppima Räpina Sovhoostehnikumi aiandust. Samal ajal osalesin Põlva matkaklubis. Olen rännanud Kobi kõrbes, roninud Kaukasuse mägedes, suusatanud Koola poolsaarel ja sõitnud süstaga Eesti jõgedel.

Elan Aasperes ja töötan Kadrina Lasteaed Sipsik majandusjuhatajana. Kasvatan tütart Liisut, kes õpib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ämmaemanduse III kursusel.

 

Elu raskemal ajal leidsin tee Jumala juurde. Sealt olen leidnud endale mõtte- ja reiskaaslasi ning 2005.aastast alates on saanud alguse minu lühiajalised misjonireisid Yamali. Olen käinud siin ja seal pool Uurale, et külastada tundras meie põdrakasvatajatest sugulasrahvast – hante. Kahel viimasel aastal olen käinud nii talvel kui ka sügisel kontakte loomas neenetsi põdrakasvatajatega, jaganud kristlikku kirjandust ning viinud lastele (jõulu)kingitusi. Kõik need reisid tundrasse on olnud koostöös Salehardi koguduse kristlastega. Rõõm on tõdeda, et me oleme alati tagasi oodatud. Oleme saanud head kontaktid põdrakasvatajatega, mis annavad julgust ja usku uuesti tagasi minna, et rääkida neile päästjast Jeesusest Kristusest.

 

Nüüdseks olen käinud Yamalis 12 korda, neist 8 korda tundras. Tänaseks on minu elus Jumalalt kutse minna tundrasse misjonitööle pikemaks ajaks – aastateks. Aga esialgu sõidan välja kolmeks kuuks. Sõidan juuli lõpus ja tulen tagasi oktoobri keskpaiku. Eestist läkitab mind EEVL Haapsalu kogudus ja Yamalis võtab mind vastu Salehardi kogudus.

Koostöös kogudusega otsime võimalusi, kuidas jõuaks rohkemate põdrakasvatajeteni nende keeles evangeelium ja selle toimetamine nendeni.

 

Kui sul on südames mind toetada, siis saab teha, kas finantsiliselt (vajan toetust selleks kolmekuiseks misjonireisiks kui ka pikaajaliseks misjonitööks) või toetada palves. Teekond tundrasse põdrakasvatajate juurde nõuab mõningasi kulutusi, nagu näiteks: reisi-, elamis- ja transpordikulud ning kulud, mis on seotud kohaliku misjoniga. Palvevägi on võimas, see on kogetav ka tundras.

 

TOETAMINE

Arvelduskonto: EE361010010297651019

Saaja: LIIVAK SIGNE

Selgitus: tundra misjon

KONTAKT

E-mail: sliivak@gmail.com

 

Ma olen tänulik iga lahke ja rõõmsa toetaja eest.

Signe, maailma otsast.

 

Jeesus ütles Ap.teod 1:8 ….aga Te saate Püha Vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad

Jeruusalemmas, ja kõigel Juuda- ja Samaariamaal ja maailma otsani!

Yamal tähendab neenetsi keeles – maailma otsa. 

 

 

Signe rääkis ühel jumalateenistusel oma  viimasest reisist ning oma kutsest:

RAKVERE KARMELI KOGUDUS

+372 324 3193

+372 5635 8802

Koidula 15, Rakvere 44308