UUE HOONE EHITUS

Rakvere Karmeli kogudus on erinevaid põlvkondi kaasav kristlik vabaühendus, mis kuulub Rakvere linna kogukonda rohkem kui 120 aastat. Läbi erinevate aegade ja võimaluste on lisaks tavapärasele kiriku tegevusele tegeletud ka paljude muude valdkondadega. Üks peamisi prioriteete on olnud läbi aastakümnete ühistegemised laste ja noortega.

Nüüdseks oleme kasvanud kogukonnaks kes kannab endas jätkuvalt headele suhetele rajanevaid tarditsioonilisi väärtusi kuid teeb seda tänapäeva inimestele mõistetaval viisil. Kogudus kuulub enam kui 6400 liikmest ja 84 kogudusest koosnevasse EEKBK Liidu võrgustikku.

Oleme Jumalale väga tänulikud kõige eest, mida Tema Karmeli koguduses on teinud ja jätkuvalt teeb.

Tänaseks on Issand juhtinud meid ühiselt rajama uut koguduse hoonet, et:
*  saaksime paremini teenida koguduste ja kogukonna inimesi

*  annid ja anded saaksid inspireerivas ning avaras keskkonnas areneda

* amortiseerunud ja kogudusele väikeseks jäänud kunagine modernne palvela saaks tänastele ja homsetele vajadustele vastava väärika järglase

*  kõik, mida me teeme, austaks ja peegeldaks parimal moel Jumalat

Koguduse tänaste tegevuste intensiivsuse ning rohkuse tõttu oleme olukorras, kus olemasolev 30’tel aastatel ehitatud hoone on kogudusele juba mõnda aega liiga väike, ega võimalda kogukonda ja kogudust vajaduspõhiselt teenida. Inim- ja tehniline ressurss on kogudusel olemas, kuid ruumide arv ja suurus on saanud takistavaks teguriks. Seetõttu oleme alustanud uue kirikuhoone ehituse protsessiga.


2018 aasta neljandas kvartalis lõpetasime projekteerimisega seotud protsessid. 2019 suvel lammutati vana palvela ja  2019.oktoobris algas uue hoone ehitustegevus. Rajatav hoone tuleb kaasaegne ja multifunktsionaalne, võimaldades kogudusel senisest paremini teenida kogukonda Lääne-Virumaal ning samuti ka kaugemal.

Hoone arhitektuurse lahendi loojateks on tuntud ja tunnustatud Ra Luhse ja Tanel Tuhal Arhitektuuribüroost Luhse & Tuhal. Suurepärase sisekujundse loojateks on Katrin ja Argo Vaikla  Vaikla Disain OÜ'st

Hoone võib tinglikult jagada kolmeks erinevaks blokiks:
1. Saaliosa koos lava ja lavaaluse ruumide kompleksiga, mis mõeldud jumalateenistuste ning samuti erinevate kontsertide, teatrietenduste ja konverentside läbiviimiseks.
2. Kogunemisealakohtumispaik, mille keskmeks on hubane kohvikuala koos selle ees asuva vestibüüli ja garderoobiga.
3. Noorsookeskus, mille eriliseks aktsendiks peame täiemahulist katuseterrassi ning hoone tagust ”greenroomi” blokki suubuvat amfiteatri laadset õueala osa arhitektuurset lahendust.

1/2

EHITUSE PROJEKTIMEESKOND

Projektijuht - Madis Pikat
Projektijuhi abi - Merle Kotiesen
Palvejuht - Meeme Järvi
Finantsjuht - Meelis Einstein
Ehitusjuht - Kaupo Janno
Turundusjuht - Gunnar Kotiesen

EHITUSALAST INFOT SAAB

* projektimeeskonnalt
* koguduse kodulehelt www.karmel.ee
* koguduse ehituse FB leheküljelt
* koguduse infokirjast, mida saab endale tellida meili kaudu

Koguduse uue hoone ehituseks ja parimaks haldamiseks kutsus Rakvere Karmeli koguduse ellu
Sihtasutus Rakvere Karmeli kirik´u
Informatsiooni sihtasutuse kohta leiad kodulehet www.karmel.ee/sihtasutus

TAGASISIDE

Oleme tänulikud, kui jagad meiega avameelselt oma mõtteid, ideid ja Jumala kõnetust - usume, et need on ühiseks eduks väga vajalikud :)

KÜLV

Oleme tänulikud, kui annetad oma

toetusotsuses lubadutud summa
SA Rakvere Karmeli Kirik SEB arveldusarvele:

EE851010220253468227
 

Selgitusse palume kirjutada
“HOONE EHITUSEKS”

Või sularahas toetusümbrikusse

PALVE

Oleme tänulikud, et oled kaaspalvetaja Jumala töö eest!
Palun palveta: 

* et projekteerimisprotsess tooks esile parimad lahendused

* ehituse projektimeeskonna ja nende perede eest
* õigeaegse ja piisava rahastuse eest

* koguduse jätkuva kasvu eest

RAKVERE KARMELI KOGUDUS

+372 324 3193

+372 5635 8802

Koidula 15, Rakvere 44308